Saygıdeğer Basın Mensupları, 

Kıymetli Vatandaşlarımız,

Bu hafta Türkiye’nin adil bir yargıya kavuşması yolunda önemli bir adım attık ve DEVA Partimizin Adil Yargı Eylem Planı’nı vatandaşlarımızla paylaştık.

Hukuk devleti yolunda önemli bir adım olan eylem planımızı, inşallah milletimizin desteğiyle iktidara geldiğimizde uygulayacak ve ülkemizi adil bir yargıya kavuşturacağız.

Şunu altını çizerek vurgulamak istiyorum:

Deva Partisi iktidarında mahkemeler adalet dağıtacak.

Yargıyı yürütmenin vesayetinden kurtaracağız.

Yargının haksızlıklarla, kayırmacılıkla, kumpaslarla anılmasına son vereceğiz.

Kıymetli Vatandaşlarımız,

Türkiye bugün bir yol ayrımındadır. Hepimiz bugün bir yol ayrımındayız.

Bir yanda devlet gücünü kendi çıkarı için kullanan mutlu bir azınlık; diğer yanda ise adalete susamış, yokluk ve hukuksuzluklarla perişan edilmiş milyonlar, yani millet var.

Bir yanda otoriter devlet anlayışıyla toplumun tüm kesimlerini baskı altına almak isteyen iktidar ortakları var.

Diğer yanda toplumu tüm farklılıklarıyla kucaklayan ve herkes için adalet, herkes için özgürlük ve herkes için refah diyen bizler varız.

Ülke yönetmek hamasi sloganlar atmak değildir.

Ülke yönetmek, milletin duygularını sömürmek değildir.

Ülke yönetmek, bu ülkenin evlatlarını birbirine kırdırmak değildir.

Tüm bunlara güçlü bir şekilde ‘hayır’ diyoruz.

Güçlü ekonomiye sahip olmanın kurallarını biliyoruz. Hukukun üstünlüğünün Türkiye’ye refah getireceğini biliyoruz.

Kıyamet kopsa da adaletten sapmayan bir devlet anlayışı diyoruz. Önce insan ve insan onuru diyoruz.

İşte bu nedenle, ehil kadrolarımız, yönetimde liyakat anlayışımız ve adaleti esas alan DEVA Partisi olarak sizlerle yola çıktık.

O sebeple de hangi kesime dair olursa olsun, iktidarın attığı her hukuksuz adımda karşısındayız. Daha birkaç gün önce Konya’da bir vakfa üye insanlar sırf yürüyüş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındılar. Kadınlar dahil çıplak aramaya maruz bırakıldıkları iddia edilmekte ve ikisi kadın yedi kişi tutuklanıp hapse atıldılar.

Yine daha dün Altan Tan sadece düşüncesini paylaştığı için Anayasa mahkemesinin içtihatlarına aykırı bir biçimde cezası onandı.

Yine dün gece fikir özgürlüğünü yok sayan, hapis cezası ile cezalandıran bir kanun TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Evet bu ülkede sırf yürüyüş yaptığı için çırılçıplak soyulup arama adı altında işkenceye tabi tutulan ve hapse atılan insanlar var.

Bu ülkede sadece düşüncesini ifade ettiği için cezaevlerine mahkum edilen sayısız insanlar var.

Bu ülkenin aydınlık ve müreffeh geleceğine inanan bizler yaşam biçimine bakmaksızın, ideolojisine, düşüncelerine, inancına, kimliğine, kim olduğuna bakmaksızın mazlumun yanında ve zalimin karşısında durmak zorundayız.

Değerli Basın Mensupları,

Saygıdeğer Milletimiz,

Adil Yargı Eylem Planımız çerçevesinde;

İlkokuldan itibaren özgürlükçü demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve kadın erkek eşitliği derslerini eğitim müfredatına koyacağız.

Çünkü adalet bilincini ve özgürlük kültürünü sarsılmaz bir bilinç olarak toplum düzenimizin vazgeçilmezi haline getirmeliyiz.

Nitelikli hukuk eğitimi için standartlar belirleyecek ve bunları sağlamayan hukuk fakültelerini zamanla kapatacağız. Mevcut hukuk fakültelerinin kontenjanlarını azaltacağız. Hukuk fakültelerinin müfredatını dünyanın önde gelen hukuk fakültelerinin programlarını da dikkate alarak kapsamlı yeniliklere tabi tutacağız.

Avukatlık mesleğine yargının asli bir unsuru olarak anayasal statü vereceğiz. Çoklu baro modeline son vereceğiz. Baro ve barolar birliği seçimlerinde temsilde adalet ve seçim sonrası yönetim kurullarında da nisbi temsili uygulayacağız. Böylece baroların ideolojik ayrışmaların tarafı olmaları engellenecektir.

Hâkim ve savcıların mesleğe girerken öncelikle Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’ndan aldıkları puana göre ilk elemeleri yapılacak. Sonra çoktan seçmeli bir sınav yapacağız. Çoktan seçmeli sınavdan geçen adayları bu sefer ikinci aşamada, klasik sorulardan oluşan, muhakeme yeteneklerini ölçen bir sınava tabi tutacağız. Böylece başarılı, nitelikli bir hukukçu hiç kimseden referans almadan mesleğe girebilecek. Dahası meslek hayatı boyunca kendini birilerine manevi bir borç ödemek zorunda hissetmeyecek.

Hakimler ve Savcılar kurulunu kapatacağız. Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olarak, birbirinden bağımsız çalışan iki yeni kurul oluşturacağız.

Hâkimler Kurulu ile Savcılar Kurulu üyelerinin görev süresini 6 yıllık tek seferle sınırlayacağız. Üyelerin en az yarısının TBMM tarafından ve siyasi tarafsızlığı sağlayacak şekilde üçte iki nitelikli çoğunlukla seçilmesini esas alacağız. TBMM tarafından seçilecek adayların kamuya açık bir biçimde mülakata tabi tutulmasını sağlayacağız. Hem Hâkimler Kurulu’nda hem Savcılar Kurulu’nda ve hem de bütün yüksek mahkemelerde cinsiyet kotası öngöreceğiz.

Anayasa Mahkemesi’ne TBMM tarafından seçilecek 18 üye, TBMM’de televizyondan canlı yayınlanacak mülakatlar sonucunda seçilecek.

Mevcutta 15 olan AYM üye sayısını 21’e çıkaracağız. Meclis, 21 üyeden 18’ini, üye tamsayısının üçte iki nitelikli çoğunluğuyla seçecek. Hiçbir grup Anayasa Mahkemesi’nde ideolojik/siyasal ağırlık kazanmayacak.

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurunun kapsamını genişleteceğiz.

Bireysel başvuru süresini 30 günden 60 güne çıkaracağız. Anayasa Mahkemesi’nde bireysel başvuruları inceleyen bölüm sayısını artıracağız. Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açma hakkını genişleterek anayasal denetimi kolaylaştıracağız. TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi partilerin ve TBMM üye tamsayısının en az onda biri kadar milletvekilinin iptal davası açabilmesini sağlayacağız.

Yargının bağımsızlığını ve mahkemelerin niteliğinin artırılmasını sağlayacağız.

Yargıtay ve Danıştay’a üyelik için somut ve nesnel kriterler getireceğiz.

Sayıştay’ın etki gücünü arttıracağız.

Kesin hüküm yetkisine sahip Sayıştay’ı Anayasa’da yüksek mahkeme olarak düzenleyeceğiz. Sayıştay’ın yolsuzlukları gerçekten tespit eden ve yargılayan bir mahkeme haline gelmesini sağlamak için üyelerinin bütünüyle TBMM tarafından nitelikli çoğunlukla seçilmesini sağlayacağız.

Yargılamaların uzun sürmesini engelleyeceğiz. Hakimlerin ve adli personelin sayısını arttıracağız. İhtisas mahkemelerini çoğaltacak ve hâkimlerde uzmanlaşmayı teşvik edeceğiz. Gereksiz duruşmalar yapılmasının önüne geçeceğiz. E-duruşma uygulamasını yaygınlaştıracağız.

Kıymetli Vatandaşlarımız,

DEVA Partisi hukuk ve adalet alanında olduğu gibi, her alanda çözümlerini ortaya koyuyor.

DEVA Partisi, Türkiye’nin yönetimine talip olmanın bilinciyle siyaset yapıyor.

Ekonomiden hukuka, sağlıktan dijitalleşmeye, eğitimden doğa haklarına, dış politikadan kadın haklarına dek her alanda adım adım hazırlık yapıyoruz.

İktidarımızın ilk 90 ve 360 gününde yapacaklarımızı tek tek sizlerle paylaşıyoruz.

Eylem planlarımız; “Muhalefetin çözüm önerisi yok” diyenlere verdiğimiz bir yanıttır.

Artık sokağa çıkıp halkın yüzüne bakamaz hale gelen iktidarın yapacağı en hayırlı iş; insanları aldatmayı bırakıp derhal Türkiye’yi seçime götürmektir.

Yokluktan, adaletsizlikten ve derinleşen krizlerden çıkışın tek yolu DEVA Partisi’nin çözüm önerileridir.

Unutmayın;

Ya hep birlikte birbirimizin hakkını hukukunu koruyacağız ya da hep beraber bu zulmün kaybedenleri olacağız.

Ya gerçek bir hukuk devleti olacağız ya da hep beraber zulme hapsolacağız.

İnanıyorum ki hukuk devletini kazanacağız. Zulme hep beraber son vereceğiz.

Gerçek bir hukuk devletinin, barış ve huzur içinde yaşayan müreffeh vatandaşları olmak umuduyla hepiniz saygı ve sevgiyle selamlıyorum…

Sağolun, varolun…

Connect with Me: