Adana İl Emniyet Müdürlüğü’nün bir kişinin kaçırıldığı iddiasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına aldığı kişiyi hakaret ve tehdit eşliğinde darp ederek sorguladığı iddia edilmektedir. İddialara göre; çıplak arama, kaba dayak, başı ve çeneyi duvara vurma, ters kelepçe, ağza ve burna zorla su vererek boğulma hissi yaratma işkencesi ve benzeri kötü muamele fiilleri uygulanmıştır.

Bu tür işkence ve kötü muamelelerin Adana İl Emniyet Müdürlüğü nezaretinde gerçekleştirildiğine ilişkin polis şiddetine maruz kalan şüphelinin ve avukatının beyanları bulunmaktadır. Şüpheli ve avukatının beyanlarına göre darp izlerine rağmen muayenede bulunan doktor da verdiği raporda bu izleri görmezden gelmiştir.

Özellikle son yıllarda kolluk tarafından gerçekleştirilen bu tarz eylemler oldukça artmıştır. İnsan hakları ihlallerine neden olan bu uygulamalara kolluk güçleri bir an önce son vermelidir. Siyasi iktidarın ülkeyi yönetme tarzı olan baskı ve yıldırma politikası ve hedef alınan kişi ve gruplara yönelik söylem ve faaliyeti kolluk uygulamalarında da kendisini açıkça göstermektedir. Bu durum da kolluğun bu kişi ve gruplara toplumsal olaylar sırasında ağır müdahalede bulunmasına, gözaltı hallerinde ise işkence ve kötü muamelede bulunmasına yol açmaktadır.

Gözaltında gerçekleştiği iddia edilen işkence ve kötü muamele iddialarının etkin bir soruşturmaya tâbi tutulması bir zorunluluktur. Kolluk birimlerinin zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunmak suretiyle insan hakları ihlallerinde bulunması hiçbir şartta kabul edilemez. İşkence ve kötü muamelede bulunmak adli soruşturmanın bir parçası değildir ve asla olamaz. Şüpheliden ifade alınması sırasında polisin şüpheliyi darp etmesi polisin yetkisi olmadığı gibi aynı zamanda suçtur. Söz konusu iddialar hakkında derhal adli ve idari soruşturmaların başlatılması gerekmektedir. DEVA Partisi olarak, kollukta meydana gelen her türlü insan hakları ihlalleri ile iddiaların takipçisi olacak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve sorumluların cezalandırılması için gerekli hassasiyeti göstereceğiz.

Connect with Me: