06.01.2022 tarihinde sabah saat 08.00-09.00 sularında Silivri 5 no’lu L tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu F7 koğuşunda, açık görüşten hemen önce infaz koruma memurlarının askeri öğrencileri darp ettiği, tehdit ettiği ve kötü muamelede bulunduğu iddiaları kamuoyuna yansımıştır. Askeri öğrenci ailelerinin iddialarına göre; infaz koruma memurları arama yapılacağı gerekçesiyle baskın şeklinde askeri öğrenci koğuşuna girmiş ve öğrencilere bağırmış ve sert davranmıştır. Bunun üzerine askeri öğrencilerin infaz koruma memurlarına “Her zaman arama yapıyorsunuz, hiç engel çıkartmadık neden bağırıyorsunuz?” şeklinde karşılık verdiği ve öğrencilerin tepkisi üzerine de infaz koruma memurlarının iki askeri öğrenciyi ters kelepçe yapıp yere yüzüstü yatırarak öğrencilerin kafasını botlarıyla ezdiği iddia edilmektedir. İki öğrenciye yapılan kötü muameleye koğuş arkadaşlarının tepki göstermesi üzerine infaz koruma memurlarının tüm koğuşa darp ve tehditte bulunduğu, diğer askeri öğrencilere de ters kelepçe yaparak, yerlerde sürükleyerek koğuştan çıkardıkları ve “Tüm koğuşu dağıtacağız, hepinizi farklı yerlere göndereceğiz” diye tehditlerde bulundukları iddia edilmektedir. Söz konusu darp, tehdit ve kötü muamele iddiaları, bugünkü açık görüş sırasında askeri öğrencilerin olayları ailelerine anlatması üzerine açığa çıkmıştır.

Bu bağlamda;

1- Silivri 5 no’lu L tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda infaz koruma memurlarının F7 koğuşunda tutuklu bulunan askeri öğrencilere ters kelepçe yaptığı, onları darp ve tehdit ettiği ve onlara kötü muamelede bulunduğu iddiası doğru mudur?

2- F7 koğuşunda tutuklu bulunan askeri öğrencilerin farklı koğuşlara dağıtılacağı iddiası doğru mudur?

3- Askeri öğrencilerin söz konusu ceza infaz kurumunda ayrımcı muamelelere tâbi tutuldukları ve baskıya maruz kaldıkları iddiası doğru mudur?

4- Ceza infaz kurumunda bu iddialar üzerine başlatılan bir idari soruşturma mevcut mudur?

Connect with Me: