DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, 5 Nisan Avukatlar Günü vesilesiyle yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

 

‘Yargı itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor’

Avukatlık mesleği yargının üç temel unsurundan biri olarak adalete erişim, temel hak ve hürriyetlerin korunması ve hukuk düzeninin tesisi bakımından hayati öneme sahiptir. Ancak bu sene de avukatlık mesleğinin öneminin görmezden gelindiği ve mesleğe ilişkin sorunların giderilmediği bir dönemde, 5 Nisan Avukatlar Günü’nü karşılamaktayız. Yargıya güvenin ortadan kalktığı, yargılamanın adaletin sağlanması amacına hizmet etmediği ve verilecek hükmün daha başından muktedir lehine kurgulandığı bu dönemde; boyunduruk altına alınamayan, baskı ve tehdit ile sindirilemeyen, mesleklerini hakkıyla icra etmeye çalışan avukatlar, çok çeşitli sorunlarla karşı karşıya bırakılmakta, sistematik olarak itibarsızlaştırılmaya ve yargı sisteminde etkisiz hale getirilmeye çalışılmaktadır.”

 

Çoklu baro sisteminin avukatlar arasında ayrımcı uygulamalara neden olduğunu ve hukuk devleti ilkesini zedelediğini söyleyen Yeneroğlu şöyle devam etti:

 

‘Avukatlar, avukatlık faaliyetlerinden dolayı tutuklanıyor’

“Avukatlar, mesleki görevlerini yerine getirirken müvekkilleri ile ilişkilendirilerek müvekkillerinin suçlandığı aynı veya benzer suçlar nedeniyle ve esasen ‘avukatlık faaliyetlerinden’ dolayı yargılanmakta, tutuklanmakta ve ceza yaptırımlarına maruz bırakılmaktadır. Öte yandan, avukatların karşılaştığı önemli sorunlardan bir diğeri de mesleklerini icra ederken sistematik olarak sözlü ve fiziksel şiddete maruz bırakılmalarıdır. Kamuoyuna da yansıdığı üzere, avukatlara yönelik bir kısmı ölümle sonuçlanmış şiddet vakalarına rağmen, avukatların güvenliğini sağlayacak herhangi bir düzenleme hala yapılmamıştır.”

 

Yeneroğlu’ndan avukatlara yönelik engellere tepki

“Avukatların adliye girişlerinde hiçbir hukuki ve yasal dayanağı olmaksızın keyfi bir biçimde duyarlı kapı ve x-ray uygulamalarına maruz bırakılmaları, mahkeme kalemlerine girişlerde turnikelerden geçirilmeleri, özel yetkili mahkeme koridorlarına ancak güvenliklerden izin alarak girebilmeleri, soruşturma ve dava dosyalarını incelemelerinin muhtelif bahanelerle engellenmesi ya da savcı/hakimin onayına bağlanması, vekalet olmadan dosyayı incelemelerinin engellenmesi, keyfi nedenlerle duruşmalara alınmamaları, duruşmalardan çıkarılmaları, söz haklarının sınırlanması gibi hukuka aykırı yerleşik uygulamalar, avukatlık mesleğinin gereği gibi sürdürülmesini ve dolayısıyla yargı bağımsızlığının ve adaletin tesis edilmesini zorlaştırmıştır.”

 

‘Avukatlar için ekonomik önlemler alınmalı’

“Yargının kurucu unsurlarından biri olarak bir kamu hizmeti icra etmelerine rağmen, avukatlar ekonomik açıdan da kendi kaderlerine terk edilmişlerdir. Pandemi süreciyle ciddi boyutlara ulaşan bu kriz hali, enflasyondaki artışla birlikte birçok avukatın intihar etmesine neden olmuştur. 2021 Ekim ayı enflasyon verileriyle hazırlanmış olan 2022 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin avukatların zorunlu giderlerini ve sürdürülebilir çalışma maliyetlerini karşılayamadığı, avukatlık mesleğine yaraşır ve meslek onuruna uygun bir hayat standardı sağlayamadığı ortadadır. Pandemi sürecinde de herhangi bir ekonomik destek görmeyen, kirasını ödeyemeyen avukatlar için Bakanlıkların acilen ekonomik önlemler alması gerekmektedir. KDV oranları indirilmeli, SGK prim ve vergi mükellefiyetleri hafifletilmeli, genç avukatlar için vergi / prim muafiyetleri genişletilmeli, Adli Yardım ve CMK ödenekleri Asgari Ücret Tarifesine çekilmeli; CMK, Adli Yardım ödeneklerinin ve beraat vekalet ücretlerinin geciktirilmeksizin acilen ödenmesi sağlanmalıdır.”

 

‘Avukatların maruz kaldıkları sorunların giderilmesi zorunluluktur’

“DEVA Partisi adına, 5 Nisan Avukatlar Günü vesilesiyle insan haklarına saygılı demokratik bir hukuk devletinin gerçekleştirilmesi için avukatların mesleki, ekonomik ve sosyal açıdan maruz kaldıkları bu sorunların giderilmesinin zorunluluk ve aciliyet arz ettiğini hatırlatmak isterim. Bu minvalde, baskı ve ekonomik zorluklar altında mesleklerini icra etmeye çalışan tüm avukatların; Avukatlar Gününü kutluyor, mesleki faaliyetleri sırasında öldürülen ve yaşadığı sorunlar nedeniyle intihar eden tüm avukat meslektaşlarıma Allah’tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyorum.”

Connect with Me: