DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu’nun “Kocaeli Milletvekili Sn. Gergerlioğlu Hakkındaki Mahkumiyet Kararının TBMM Genel Kurulu’nda Okunması” Hakkında Basın Açıklaması

MİLLETVEKİLLİĞİNİN HIZLI BİR ŞEKİLDE DÜŞÜRÜLMESİ TBMM TEAMÜLLERİNE AYKIRI OLACAKTIR

İNSAN HAKLARI MÜCADELESİ VEREN BİR MİLLETVEKİLİ YARGI VE MECLİS ARACILIĞIYLA CEZALANDIRILMAK İSTENMEKTEDİR

 

Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Anayasa’nın 83. maddesinde düzenlenen yasama dokunulmazlığına aykırı bir şekilde yargılamaya devam etmiş ve 2 yıl 6 ay hapis cezasını onayarak, kesinleştirmiştir. 11 Mart 2021 akşamında Meclis’e geldiği belirtilen dosyanın, bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda okunması gündemdedir.

Ancak, özellikle Enis Berberoğlu’nun haksız bir vekilliğinin düşürülmesi süreci ve sonrasında yaşanan hukuksuzluklar hala hafızalardayken, Sn. Gergerlioğlu’nun da bilerek benzer bir sürece tabi tutulması Meclis’in itibarını daha da zedeleyecektir.

Sn. Gergerlioğlu’nun yasama dokunulmazlığı yargılama boyunca dikkate alınmamış, hukuka aykırı bir şekilde hakkındaki yargılama sonlandırılmış ve mahkumiyet hükmü kesinleştirilmiştir. Atılı suçun işlenip işlenmediğine dair tüm hukuki tartışmalar bir yana, isnat edilen suçun Anayasanın 14. maddesi kapsamında yer alan istisnai suçlardan olmaması nedeniyle de söz konusu yargılama Anayasa’nın 83. maddesine aykırı bir şekilde sürdürülmüştür.

Sn. Gergerlioğlu daha sonra yaptığı açıklama ile bu karara karşı Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunduğunu bildirmiştir. Bu nedenle Anayasanın 83. maddesine aykırı şekilde yargılanmasına devam edilmesi nedeniyle bireysel başvurusunda ihlal kararı verilmesi ve Enis Berberoğlu ile benzer bir sürecin yaşanması muhtemeldir.

Diğer taraftan vekilliğin düşürülmesi, milletvekili hakkındaki mahkumiyet kararının kesinleşmesi ile değil, bu karara dayanılarak hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Genel Kurul’da okunması ile gerçekleşeceği bilinmektedir. Tezkerelerin okunmasına ilişkin gündemi belirleme yetkisinin ise Başkanlık Divanında ve Sn. Meclis Başkanında olduğu açıktır.

Geçtiğimiz dönemlerde Kemal Aktaş ve Engin Alan hakkındaki tezkereler yasama döneminin sonunda Genel Kurul’da okunmuştur. Yakın zamanda Enis Berberoğlu, Musa Farisoğulları ve Leyla Güven hakkındaki tezkereler dahi Meclise iletilir iletilmez okunmamış, bir süre bekletilmiştir.

Geçmişten beri insan hakları savunucusu olarak bilinen ve haksızlıklarla mücadele eden bir vekilin, insan hakları eylem planının açıklanmasının üzerinden günler geçmişken hukuka aykırı bir karara dayandırılarak ivedi bir şekilde milletvekilliğinin düşürülmesi hukuk devleti iddiasında samimi olunmadığını göstermektedir. Hâlbuki kürsü dokunulmazlığı ve milletvekili dokunulmazlığı milletvekilinin değil parlamentonun itibarını korumak içindir. Gerek kürsü dokunulmazlığı, gerekse kürsü dışı dokunulmazlığın amacı milletvekillerinin endişe duymadan davranabilmesini ve yasama çalışmalarına katılabilmesini sağlamak, neticede kamu yararını gerçekleştirmektir.

Bu minvalde Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru neticesinde hak ihlali kararı vereceği ve Meclis teamülleri dikkate alınarak, Sn. Gergerlioğlu hakkındaki kesinleşmiş mahkeme kararının Genel Kurul’da okunması yasama döneminin sonuna kadar ertelenmesi; insan hakları mücadelesi veren bir milletvekilinin yargı ve meclis aracılığıyla cezalandırılmasına izin verilmemesi gerektiğini TBMM Başkanlık Divanına ve kamuoyunun takdirlerine sunarız.

Connect with Me: