15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe teşebbüsünden sonra ilan edilen OHAL’in 18 Temmuz 2018’de sona ermesine rağmen 375 sayılı KHK’nın Geçici 35. maddesi uyarınca “terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen” kişilerin kamu görevinden ihracına devam edilmiştir. Olağan dönemde, kamu görevlilerinin meslekten çıkarılabilmesi için kamu görevlisinin meslekten çıkarılmayı gerektirecek bir disiplin suçu işlemesi ve ilgili kişiye Devlet Memurları Kanunu’ndaki usulü haklar kullandırılarak disiplin soruşturması süreçleri yürütülmesi gerekmektedir. Ancak bu hukuki güvenceler göz ardı edilerek ve çoğu zaman sözlü bir savunma dahi alınmadan, ilgili kişinin meslekten çıkarılmasını gerektiren belirli bir fiili söz konusu olmasa bile kişi hakkında 3. kişilerin soyut iddiaları veya değerlendirmeleri neticesinde kamu görevinden ihraçlar gerçekleştirilmiştir.

375 sayılı KHK’nın Geçici 35. maddesinin yürürlüğünün sona erdiği 31 Temmuz 2022 tarihine yaklaşıldığı dönemde ise çok fazla sayıda ihracın bir anda gerçekleştirildiği iddia edilmektedir.

Bu bağlamda;

1- OHAL yetkisi niteliğindeki kolaylaştırılmış ihraç yetkisinin sona ereceği son ay olan 2022 yılının Temmuz ayında toplamda kaç kamu görevlisi 375 sayılı KHK’nın Geçici 35. maddesine dayanılarak ihraç edilmiştir?

2- 375 sayılı KHK’nın Geçici 35. maddesine dayanılarak, bu maddenin yürürlükte olduğu 4 yıllık süreçte toplam kaç kamu görevlisi ihraç edilmiştir?

3- Bütün kamu kurum ve kuruluşlarından gerçekleşen ihraçlara dair istatistiki bilgiler nelerdir?

Connect with Me: