‘Demokrasimizin şanını kurtaracağız’

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu: “Demokrasi, seçim değildir. Demokrasi; temel hak ve özgürlükleri korumaktır. Yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin en az olduğu bir düzendir. Demokrasimizin şanını kurtaracağız. Halktan kopan otokratların hevesini kursaklarında bırakacağız. Tam demokratik bir Türkiye kuracağız.”

Dünya Demokrasi Günü vesilesiyle kameranın karşısına geçen DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Türkiye’nin demokrasiyi kaybettiğini savundu. Yeneroğlu şu açıklamalarda bulundu:

‘Tam demokratik bir Türkiye kuracağız’

“Adaletsizliğin, yoksulluğun, yolsuzluğun, yasakların prim yaptığı bir ülkede demokrasinin can çekiştiğini biliyoruz. Çoğulcu ve özgürlükçü bir demokrasiyi tam manasıyla sağlayacağız. Demokrasimizin şanını kurtaracağız. Adaleti hâkim kılacağız. Halktan kopan bu demokrasi ve özgürlük karşıtı otokratların hevesini kursaklarında bırakacağız. Güç sarhoşluğuna son vereceğiz. DEVA iktidarında tam demokratik bir Türkiye kuracağız.”

‘Demokrasi, bir iktidarın seçimle gelmesinden çok daha fazlasıdır’

“Ülkemizin bugüne kadarki en acı kaybı demokrasi oldu. Türkiye, demokrasisini, demokratik değerlerini kaybetti. Demokrasi seçim midir? Hayır, değildir. Demokrasi, bir iktidarın seçimle gelmesinden çok daha fazlasıdır. Mesela demokrasi, seçim sonuçlarını tanımaktır. Yani işinize gelmeyen seçim sonuçlarını görünce oraya kayyum atamak değildir demokrasi.”

‘İktidar televizyonlara kimin çıkacağını belirliyorsa demokrasi yoktur’

“Demokrasi, temel hak ve özgürlükleri korumaktır. 85 milyonun hakkını, hukukunu güven altına almaktır. Mesela bir ülkede iktidar, televizyonlara kimin çıkıp çıkmayacağını belirliyorsa, orada demokrasi yoktur. Hangi vatandaşın ne yazıp çizeceğine müdahale ediyorsa, orada demokrasi yoktur. Sosyal medya ne kadar özgürse, bir ülkede o kadar demokrasi vardır. Yani demokrasi demek, basın özgürlüğü demektir. Demokrasi, ifade özgürlüğü demektir. Demokrasi demek ötekinin hakkını korumaktır. Demokrasi herkesin eşit olduğu düzendir. Farklılıkların korunmasıdır demokrasi.”

‘Halkın sırtından geçinenleri 100 metreden tanımak mümkün’

“Demokrasi, aynı zamanda halkın sırtına binip haksız kazanç elde etmemektir. Yani demokrasi, yolsuzluklar ve usulsüzlükler en kararlı şekilde mücadele edilen bir düzendir. Çünkü halktan daha güçlü zümre yoktur. Çünkü demokrasi, hesap sorabilen vatandaşların düzenidir.  Otokrasiler ve despot rejimler ise dünyanın her yerinde halkın sırtından geçinir. Halkın sırtından geçinenleri her yerde 100 metreden tanımak mümkündür. Lafa gelince ‘Çok milliyetçiyim, vatanı en çok ben seviyorum’ derler. Ama soygun, talan ve yolsuzluk da yine onlardadır.”

‘Demokrasi güçlü Meclis’tir’

“Demokrasi, hepimizi ilgilendiren karar süreçlerine hepimizin temsilcilerinin katılmasıdır. Yani demokrasi, güçlü Meclis’tir, güçlü parlamentodur. Halkın sözünün güçlenmesidir.”

‘Demokrasi yargı bağımsızlığıdır, tahammül rejimidir’

“Demokrasi dediğimiz sistem; yargının kayıtsız ve şartsız olarak bağımsız ve tarafsız çalışmasıdır. Öyle birtakım talimatlarla yargının karar aldığı sisteme demokrasi denmez.  Demokrasi bir tahammül rejimidir. Sizin gibi düşünmeyeni yok sayacaksınız, görmezden geleceksiniz, ona baskı uygulayacaksınız… Ondan sonra da çıkıp ‘Ülkemizde demokrasi var’ diyeceksiniz, öyle mi? Olmaz.”

‘Demokrasi mi yoksa otokrasi mi olduğumuz belli değil’

“Bir Demokrasi Endeksi hazırlıyorlar; ne acı ki ülkemiz bu endekste, 167 ülke arasında 103’üncü sırada. Demokrasi mi, yoksa otokrasi mi olduğu belli olmayan bir durumda. Biz bu utancı Türkiye’mize yakıştıramıyoruz.”

Video linki: https://bit.ly/3S2O13d

Connect with Me: