Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2015 Muvazzaf Astsubaylık temin aşamalarını (Mart-Haziran 2015) ve 2016/12. dönem (Şubat-Ağustos 2016) 6 Aylık Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Kursunu (ASTTASAK) başarılı bir şekilde tamamlayan mezunlar astsubay olarak atanma hakkını elde etmişlerdir.

31 Temmuz’da çıkan 669 sayılı KHK ile askeri okullar kapatılmış ve askeri öğrencilerin okullardan ilişiği kesilmiştir. ASTTASAK 12. dönem Kursiyer Astsubayların ise askeri öğrenci sanılarak sigortaları kesilmiş olmasına rağmen 31 Temmuz-31 Ağustos 2016 tarihleri arasında KKK ASBMYO/ASTTASAK Eğitim Tabur Komutanlığı’na gelen emir gereği kurslarına devam etmişlerdir. Kurstan 30 Ağustos tarihinde mezun edilen kursiyerler OHAL dönemindeki karışıklık nedeniyle görevlerine derhal atanmamışlar bunun yerine kurs bitirme ve izin belgeleri ile süresiz izne gönderilmişlerdir.

Mezun kursiyerler süresiz izinde oldukları dönemde astsubay olarak atanmayı beklerken 29 Ekim 2016 tarihli 675 Sayılı KHK’nin 6. maddesi gereği sehven TSK’dan ihraç edilmeden ilişikleri kesilmiş ve yanlışlıkla sistemde temini tamamlanmamış personel olarak gösterilmişlerdir. Askeri öğrenci statüsünde olmayan, haklarında hiçbir idari veya adli işlem olmayan, 675 sayılı KHK’nın çıktığı tarihte mezun statüsünde oldukları için temini tamamlanmamış personel statüsünde de olmayan ve dolayısıyla TSK bünyesinde göreve atanmaları gereken 900 Astsubay Kursiyeri ve 60 Uzman Çavuş 6 yıldır atama ve terfi beklemektedir.

Bu bağlamda;

1) 12. dönem ASTTASAK mezunları TSK bünyesinde kadroya atanacak mıdır?

2) 12. dönem ASTTASAK mezunlarına özel bir başvuru imkanı sağlanarak, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda astsubay ve uzman çavuş olarak atanmalarına dair bir çalışma yapılmakta mıdır?

Connect with Me: